måndag 15 april 2013

Så agerar en ansvarsfull opposition

Detta inlägg skrivs samma kväll som flera explosioner har ägt rum under maratonloppet i Boston. Mot bakgrund av detta känns innehållet nedan futtigt, men det är ändå värt att dela med omvärlden.

Det ska också poängteras att tankarna som alltid är mina egna, även om jag även tar mig friheten att göra mig till en representant för Alliansen i Utbildningsnämnden.

I dag är det måndag och Utbildningsnämnden hade sammanträde. Denna dag innebar nämndsammanträdet någonting ovanligt som har hänt två gånger på kort tid, nämligen att vi i oppositionen hastigt och lustigt (eller olustigt beroende på blocktillhörighet) hade majoritet på mötet. Förra gången fick jag ersätta en vänsterpartist, i dag fick jag tjänstgöra i stället för en miljöpartist. Det är om jag minns rätt tredje gången situationen inträffar under den här mandatperioden.

Med tanke på att dagordningen i dag var minst sagt innehållsrik och viktig skulle det kunna bädda för politisk oreda, möjlighet att knipa politiska poänger och att allmänt jävlas med de rödgröna som normalt sett sitter i majoritet.

Men, så agerar inte en ansvarsfull opposition. Alliansen i Mjölby är just en sådan, turligt nog både för de rödgröna och för kommunen i stort. Vi vet vad vi vill, vi diskuterar bra internt och har därtill en bra relation med majoriteten i nämnden. Vi arbetar så gott som alltid tillsammans i hela nämnden för det gemensamma bästa för förskolor, skolor och annan utbildning. Det vill jag framhålla i sammanhanget, alltså att jag vill berömma majoriteten för det hela.

Läge att göra en "kupp"
Det här inlägget tillägnas dock huvudsakligen oss själva. Jag tycker att det i högsta grad är värt att lyfta fram vårt agerande under dessa tillfällen då vi haft majoritet under mötena, och mer konkret det senaste mötet.

I dag handlade en av de viktiga frågorna på dagordningen om lokalvård för förskolor och skolor i Mantorp. Sedan 2010 har detta skötts av en entreprenör, efter en upphandling som genomfördes 2009. Avtalet går ut vid kommande årsskifte och därmed behöver nämnden agera, antingen genom att uppdra åt kommunens egen aktör Service- och entreprenadkontoret (Sek) till motsvarande kostnad som för nuvarande avtal (vilket tjänstemännen förtjänstfullt lyckats förhandla fram) eller genom att gå ut publikt med en ny upphandling.

Den rödgröna majoritetens förslag var föga förvånande att Sek skulle få uppdraget, medan vi i Alliansen la ett motförslag om att genomföra en upphandling. Där skulle historien potentiellt ha kunnat sluta med en votering, en seger för Alliansen och en upphandling. Det hade också legat i linje med det vi vill i stort, och kunde många gånger ha varit motiverat.

Situationen är dock mer komplex än så. Till saken hör att Utbildningsnämndens verksamhetsområde på många håll överlappar lokalmässigt med Kultur- och fritidsnämndens. Det innebär att exempelvis lokalvård inte alltid har tydliga gränser och att det skulle kunna uppstå uppenbart konstiga situationer om de två nämnderna valt att anlita två olika utförare.

Ansvarsfullt upphandlingsbeslut
Därför blev förslaget från Alliansen att besluta om en ny upphandling av lokalvården, under förutsättning att Kultur- och fritidsnämnden parallellt skulle fatta motsvarande beslut. Om så inte blev fallet (mötena pågick samtidigt) skulle beslutet i stället innebära "plan B", det vill säga befintligt förslag med Sek som utförare.

Så agerar en ansvarsfull opposition.

I stället för att kategoriskt följa ideologi och principer vägs även pragmatism och realism in i besluten. Vi har inte för avsikt att sabotera varken för våra politiska motståndare, för tjänstemännen eller för övriga berörda i verksamheterna, vilket hade blivit fallet om beslutet hade blivit att genomföra en "ren" upphandling. Det visade sig ju senare föga förvånande att K&F valde att anlita Sek, mot Alliansens protester och reservationer.

Vi står upp för våra åsikter och framför dem på många olika sätt, men gör det med eftertanke. Vi gör det trots att vi mycket väl kan få ta emot kritik från personer på vår "egen sida", eftersom vi tar ansvar för helheten.

Så agerar en ansvarsfull opposition. En opposition som är redo att återfå invånarnas förtroende, ta över ansvaret och bilda majoritet i Mjölby kommun efter valet 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar