måndag 16 maj 2011

Dåligt ledarskap?

Ryktet har nått mina öron - det som en enig kommunstyrelse var överens om för mindre än två veckor sedan har ändrats av den styrande minoriteten i kommunen. Då var vi överens om att lägga ut ett betydligt mindre effektiviseringskrav än vad vi skulle ha behövt för att uppfylla våra finansiella mål, men med en fördelning som man kunde uppfatta som rimlig. Nu har sossarnas kommunalråd låtit meddela att hennes fullmäktigegrupp hade en annan uppfattning än hennes kommunstyrelsegrupp och att den förvaltning som aldrig har klarat av sina beting inom ram inte ska behöva minska sina utgifter över huvud taget. Däremot ska de nämnder som har klarat sina uppdrag inom ram "straffas" med ännu högre effektiviseringskrav. Då infinner sig med automatik vissa frågor:

- vet den styrande minoriteten något som vi andra inte vet? Finns det anledning att
begära återremiss?

- hur går ett stort besparingskrav på de nämnder som hanterar utbildningen av våra
barn, ungdomar och vuxna ihop med ambitionen att alla ska få bättre möjligheter
att utbilda sig så att de blir "anställningsbara"?

- vill V och MP samma sak som S?

- är detta ett förslag vars egentliga syfte är att splittra alliansen?

- hur ska man i framtiden förhålla sig till de förslag som läggs, finns det anled-
ning att ta dem på allvar?

Jag skulle kunna fylla på med fler frågor och jag antar att något svar lär jag inte få. Min slutsats är att den styrande minoriteten i Mjölby kommun har ett uselt ledarskap eftersom man inte klarar av att förankra sina förslag innan man fattar beslut. Vi i oppositionen har alltid fått höra att när man har ansvar för att leda kommnen kan man inte kosta på sig att ha en grupp som man inte vet var man har. Det kan endast oppositionen kosta på sig. Vi i alliansen har alltid har klarat av att enas när vi har haft ansvaret. Vi pratade färdigt innan vi tog beslut i kommunstyrelsen.

Det kommer att bli spännande att följa den styrande minoritetens arbete.

Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar