onsdag 18 maj 2011

KomBrås arbete effektiviserat?

Vid gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige antog vi årsredovisningen för år 2010. I den framgår det tydligt genom en medborgarundersökning att Mjölby kommun inte är i närheten av att uppnå målet för att mjölbyborna ska känna sig trygga och säkra. Eftersom vi visste det tidigare under år 2010 så satsade vi i alliansen extra på säkerhetsarbetet och gjorde en förstärkning av personalstyrkan. Vi anser att säkerhetssamordnaren och samordnaren för KomBrå är en bra bas för både det förebyggande arbetet mot droger, klotter och skadegörelse, och för det trygghetsskapande arbetet. Beslutet om den organisationen togs i full enighet i kommunfullmäktige före årsskiftet.

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen beslutade den styrande minoriteten att tillsätta KomBrås samordnare som projektledare för att starta upp "evenemangsservice" med 25% arbetstid/vecka under 11 månader. För mig framstår det som om den styrande minoriteten anser att vi har mer resurser än vi behöver för trygghets-och säkerhetsarbetet. Det känns bra att veta inför kommande besparingar i budgetarbetet. Varje krona som vi kan spara ska givetvis till skolan, ju mer desto bättre!

Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar