söndag 11 november 2012

Inför KF: Debattartikel om skolan

Att vi i Folkpartiet i Mjölby värnar om skolan är ingen nyhet. Vi står upp för det på många olika sätt, gång på gång, och kommer att fortsätta att göra det.

Även på tisdagens budgetdebatt kan vi utlova engagerade insatser för skolans bästa. En försmak av det publicerades i Corren, där Carinas debattartikel fick utrymme. Vi övriga står givetvis bakom vartenda ord som fick plats, och mängder av ord som inte fick plats.

Nu får det vara nog med besparingar i skolan

9 november 2012

I Mjölby kommun har vi, alla partier, under 20 år varit väldigt duktiga på att spara på skolan. Argumenten för att spara har varit att "det går att effektivisera", "administrationen är onödigt stor" och "det finns inget säkerställt samband mellan kostnad och kvalitet". Nu har åtminstone vi i allianspartierna insett att vi har tänjt gränserna mer än vad som är försvarligt.

När inte våra barn och ungdomar kan få den hjälp och det stöd de behöver för att klara att lära sig att räkna, skriva och läsa och när de elever som behöver extra utmaningar inte kan få det, då har vi passerat det som är godtagbart. Där är vi nu.

Samtidigt som skolan inte klarar att nå målen med verksamheten så har Mjölby kommun näst högst andel arbetslösa ungdomar i länet. Knappast en position att vara stolt över. Vi har många ungdomar som av olika anledningar inte har klarat av skolan, och vi har ungdomar som har valt utbildningar som inte leder till jobb. Vi har många lediga platser i länet, mycket bra möjligheter att pendla och ändå har vi rekordmånga unga som saknar arbete. Det är den berömda "missmatchen". Det blir väldigt tydligt att vi har misslyckats.

Skolan i Mjölby kommun har i dag en närmast anorektiskt liten administration, stora problem att möta behov inom skolhälsan och oförsvarligt lite resurser för de elever som behöver särskilt stöd. Av den anledningen har vi föreslagit att utöka utbildningsnämndens budget med ytterligare sex miljoner kronor från år 2013. Allt annat vore så fel.

Den styrande minoriteten bestående av (S), (V) och (MP) har sagt nej till detta.

Carina Johansson, Gruppledare (FP), Mjölby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar