måndag 19 april 2010

Verkligheten gör sig påmind

Nu har skolnämnden skickat en skrivelse till kommunstyrelsen för att få möjlighet att själva anställa lokalvårdare och vaktmästare. De är inte nöjda med det arbete som görs idag, och vill ha ett närmare samarbete med alla som arbetar i skolan. Jag förstår dem. Det var ju mot bakgrund av att det finns en del klagomål och funderingar kring service- och entreprenadkontorets verksamheter som vi tog ett majoritetsbeslut om att utreda deras organisation och verksamheter. Vi i alliansen anser att skolans skrivelse får läggas till utredningsuppdraget. Socialdemokraterna tycker nu att det kan finnas anledning att göra något i frågan, men hur detta något ska se ut, får vi veta först när ärendet kommer till kommunstyrelsen. Sent ska syndaren vakna.

Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar