onsdag 26 augusti 2009

Rapport från kommunfullmäktige

Uppropet följdes av en ekonomisk rapport som utifrån läget är positiv, skatteintäkterna beräknas vara ca 7 miljoner högre än i förra prognosen.
Medborgarförslagen var tre till antalet och vidarebefordrades till kommunstyrelsen. En interpellation om upphandligen av lokalvården i Mantorp besvarades sakligt och bra av kommunalrådet Monika Gideskog (M). Frågeställaren Thony Andersson (S) svarade bitskt om lönenivåer och personalpolitik. Carina tog vid och förtydligade, svarade på oklarheter och Monika G förtydligade att det handlar om effektivt användande av skattepengar, inte fackliga rättigheter. En befriande hetsig debatt med även Monica Jönsson (S) och många andra inblandade följde! En försmak av valrörelsen, kanske?

Nästa punkt handlade om försäljning av mark till KFF (COOP) som vill etablera en miljö- och närproduktionsinriktad butik i centrum. En del av stora parkeringsplatsen vid Kvarnen säljs till detta ändamål efter full enighet. Positiv utveckling!

Därefter ett känsligt förslag om att införa parkeringsövervakning i kommunen och därmed också böter för felparkering. Det handlar dock INTE om parkeringsavgifter... Avsikten är att återskapa ordningen och säkerheten för exempelvis utryckningsfordon. Bevisligen är det många som har hört av sig till kommunen för att klaga. Fullmäktige var för förslaget och tog beslut efter lite diskussion och förtydliganden. Oväntat smidigt, enligt min mening, även om Curt Karlsson (FP) och några andra uttryckte sin skepsism.

Kaffepaus!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar