måndag 16 augusti 2010

RUT måste vara kvar!

RUT- och ROT-avdragen har skapat 18 000 nya jobb bara det senaste året, säger Företagarna. Många av de nya jobben har tillkommit inom hemservicesidan, och är numera en viktig del av näringspolitiken för att bekämpa svartjobb och för att skapa nya marknader.
Enligt Företagarna har de skattesubventionerade jobben inom RUT och ROT inte kostat staten en enda krona. Varje satsad avdragskrona har givit minst lika mycket tillbaka enligt deras rapport.
Eftersom vi i folkpartiet vill ge alla männniskor samma rättigheter och möjligheter så är det självklart för oss att behålla RUT - även om det är nästan uteslutande kvinnor som arbetar inom den sektor som ger skatteavdrag för den typen av tjänster som RUT medger. Det är lika självklart att behålla RUT-avdraget som att behålla det klart mansdominerade ROT-avdraget. Varför göra skillnad? Det är väl inte så enkelt som att somliga skiljer på manligt och kvinnligt företagande och där det ena anses mera värt än det andra?

Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar