onsdag 21 oktober 2009

Kommunfullmäktige 20 oktober, del 2

Vi är igång igen med delårsrapport och prognos nu efter fikat, Monika Gideskog (M) inledde med att prata om det negativa resultatet och det hårda arbete som pågår för att få ordning på ekonomin redan till 2010. Ordet överlämnades till kommunens ekonom Chris, som redogjorde för prognos och delårsbokslut - som det heter för kommuner.

Resultatet mot balanskravet pekar på ett minus, 11,1 miljoner. Besparingskravet på 25 miljoner kr nästa år gör just att förlusten återtas redan då. Desssutom har nämnder redan börjat på denna process, vilket förbättrar även 2009 års siffror.

Ett antal kommunmål visades upp och analyserades mot årets verksamhet, för första gången görs nu denna uppföljning.

Kommunens invånare har ökat sedan årsskiftet, med ca 30 personer. En intressant notering är också att ca 50% av investeringarna i Mjölby kommun under ett kalenderår normalt görs under de tre sista månaderna. Något att grubbla över varför...

MSE gör preliminärt en vinst på 30,7 miljoner. Bostadsbolaget vinst på 6,1 och FAMI vinst på 1,3. Kommunens bolag går i varje fall bra.

Carina Jönsson (S) kommenterade kort, Sten-Åke Andersson följde upp med en fråga om arbetet med att få ner antalet sjukdagar. Är det lönsamt? Vid vilken nivå? Carina Johansson (FP) ville kort och gott säga att resultatet inte är bra och att en stor anledning är den globala krisen. Kommunens arbete ger utdelning.

Svar på en interpellation om äldreomsorgen gavs av Irene Langvik (KD). En mindre debatt om nedskärningarna tog vid, det är en angelägen fråga. Det som upprörde undertecknad mest var Anna Johanssons (S) påstående om att Alliansen och SPI prioriterar administration framför vård. Ett fascinerande påstående som visar på en annorlunda människosyn och tyvärr överskuggade ett tänkvärt förslag om en extern, rejäl översyn av administrationen totalt sett.

En bilblioteksplan diskuterades kort och antogs i full enighet. Rehabilitering var nästa ärende, en framarbetad policy antogs även den i full enighet.

Kultur och fritid vill höja taxor och avgifter för t.ex. idrottshallar och planer. Resonemangen kring höjningarna var sunda och föreningar i kommunen, med exempelvis ungdomsverksamhet, prioriteras. Enighet även här.

Anna Bernemalm (FP) valdes till ny ordförande i kultur och fritidsnämnden efter avgående Daniel Nord (M). Heja Anna! ;)

Övriga frågor var av mindre intresse enligt undertecknads bedömning.

Tack för i kväll!

2 kommentarer:

  1. anna johansson är S inte V. spelar kanske inte så stor roll men rätt ska vara rätt.

    SvaraRadera
  2. Tack för påpekandet om missen! Det är nu uppdaterat. :)

    SvaraRadera