onsdag 19 maj 2010

LOV - igen

LOV= lagen om valfrihetssystem, som vi diskuterade vid gårdagens sammanträde i kommunfullmäktige, handlar om att ge den enskilde vårdtagaren möjlighet att välja den uförare av tjänsten som har blivit godkänd av kommunen, och som har accepterat att priset för tjänsten inte är förhandlingsbar. Det innebär att vårdtagaren kan välja utförare och att byta utförare om man inte är nöjd med den kvalitet som levereras. Andra tjänster som vi köper anser vi att det är självklart att välja utförare till, exempelvis hårfrisörska, lokalvårdare, massör med flera. Vi köper inte fler tjänster av den som inte utför ett bra jobb. För mig är det lika självklart att den som kommer hem till mig för att hjälpa mig med det jag inte kan klara av själv, ska vara en person som jag har förtroende för och som ger mig det jag har rätt till. För den som inte vill välja själv tillhandahåller kommunen en utförare. Oavsett utförare, en entreprenör eller om det är en som är anställd av kommunen, betalar vårdtagaren samma pris för tjänsten.

Till detta säger de rödgröna samfällt nej.

Vad är de rödgröna rädda för? Att människor ska få makt över sina egna val? Att fler får möjlighet att vara egna företagare? Är de rädda för att förlora den egna politiska makten över enskilda människor?

Tyvärr tror jag inte att mera utredning av ärendet förändrar deras ställningstagande. En vänsterpartist konstaterade att inte ens i den stora staden Norrköping kommer man att införa valfrihetssystemet för man tror inte på det. Där styr de rödgröna...

Carina

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar