onsdag 17 september 2014

En enda röst, hoppet lever...

En enda röst till är det vi önskar nu efter onsdagens räkning av de sena rösterna i valet till Mjölbys kommunfullmäktige. En enda röst är nämligen det som saknas för Folkpartiet att återta ett mandat från Sverigedemokraterna. Här redogörs för några förutsättningar och funderingar. Visst är det dramatiskt?!

De valurnor som användes vid onsdagsräkningen i Mjölby.

Valnatten ger oss ett första preliminärt resultat. Onsdagsräkningen (sena förtidsröster som inte hunnit till sin vallokal och utlandsröster) kompletterar detta och ger ett uppdaterat preliminärt resultat. Läs mer om hela processen på Valmyndighetens hemsida och räkna själv med deras valsimulator.

Läget efter onsdagens räkning är att vi i Folkpartiet tappar ett av våra tidigare fyra mandat till Sverigedemokraterna. Detta innebär utöver det uppenbara bland annat...

...att vår möjlighet att påverka politiken och uttrycka våra liberala tankar minskas i både kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

...att vår ekonomi blir sämre, eftersom partistöd utbetalas per plats i kommunfullmäktige.

..att Sverigedemokraterna av egen kraft med sina fem mandat kan göra anspråk på platser i nämnder och styrelser, exempelvis kommunstyrelsen. Det krävs dock just fem mandat för detta, fyra räcker inte för ett enskilt parti som inte ingår valtekniskt samarbete med andra partier. Tappar de ett mandat till Folkpartiet gör det väldigt stor skillnad.

Maktbalansen mellan blocken påverkas dock inte av denna eventuella ändring.

Vad krävs då för ett något liberalare Mjölby?

Den närmaste veckan kommer alla röster att räknas om i Länsstyrelsens stora kontrollräkning, då för övrigt även personkryss kommer att räknas.

Vad krävs då för att Mjölby ska bli lite mindre främlingsfientligt och lite mer liberalt? Inte mycket, men ack så mycket... Exempelvis något av följande, som får effekten att Folkpartiet återtar mandatet.

- Sverigedemokraterna får två färre röster, samtidigt som Folkpartiet inte får färre.

- Folkpartiet får en röst mer, samtidigt som Sverigedemokraterna inte får fler.

...och om på liknande sätt exempelvis Folkpartiet får tre röster fler och Sverigedemokraterna får två röster fler förändras situationen till det bättre. Det är en strid på marginalen.

Några av valkuverten till riksdagen som sprättades under onsdagen i Mjölby.

Hur trolig är då en förändring till det bättre? Det är omöjligt att svara på, men det är 84 ogiltiga röster som har skickats vidare till Länsstyrelsen för särskild granskning, om jag har förstått saken rätt. Dessa skulle kunna falla ut till något av de inblandade partiernas fördel och påverka resultatet.

Därtill kan det finnas felräkningar. Tar vi exempelvis förra valresultatet från 2010 hade Folkpartiet efter valnattens räkning 1398 röster. Därefter tillkom 11 under onsdagsräkningen, men totalt visade slutresultatet på 1412 röster. Alltså en ökning på 14 röster från valnatten. Detta betyder i min amatöranalys att 3 röster tillfallit Folkpartiet i efterhand. Sverigedemokraterna fick den gången "tyvärr" på motsvarande sätt 10 röster fler i slutresultatet, vilket alltså är fler trots att partiet var mindre än Folkpartiet den gången. Förhoppningsvis har SD-väljarna gjort färre fel denna gång...

Några röster kan ha kommit av felräkningar och några kan ha kommit från de under valnatten 62 ogiltiga rösterna. Av dessa 62 blev nämligen blott 4 till sist ogiltiga i slutresultatet, vilket innebär att hela 58 av dem godkändes på ett eller annat sätt. Ogiltiga röster kan exempelvis vara flera röstsedlar i samma kuvert och andra "konstigheter" som efter granskning kan resultera i giltighet eller ogiltighet.

En titt på exempelvis Linköping, Motala och Norrköping visar att väldigt många, storleksordningen 90 procent, av de ogiltiga rösterna godkändes även där, så det var inget unikt för just Mjölby.

Hängde ni med? Kanske, kanske inte. Med liknande grad av godkännande finns det i varje fall fortfarande sisådär 75 röster att räkna in i slutresultatet, plus eventuella felräkningar bland de redan godkända. Eftersom en röst hit och dit i nuläget är direkt avgörande är det ännu för sent att ge upp hoppet om det aktuella mandatet, även om det tyvärr fortfarande ser mörkt ut.

Spänningen stiger...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar