tisdag 2 september 2014

Landstingsvalet handlar inte bara om sjukvård!

Texten nedan är en debattartikel skriven av Carina Johansson.

I valet den 14 september ska vi bland annat välja ledamöter till landstingsfullmäktige. Det är en stor skillnad i årets val jämfört med tidigare val eftersom vi i praktiken – och trots namnet – väljer ett regionfullmäktige i Östergötland. Det innebär att vi i fortsättningen inte bara hanterar sjukvård och kollektivtrafik i fullmäktige, som vi har gjort under många år. Vid detta val tillkommer de regionala utvecklingsfrågorna som handlar om infrastruktur i alla former (hamn, bilväg, tåg, flyg, bredband mm); näringslivsutveckling; folkhälsa och socialt företagande; kompetensförsörjning/utbildning; samhällsplanering; kultur; miljö och energi; landsbygds- och skärgårdsfrågor och internationella frågor. Alla dessa områden har tidigare hanterats i kommunernas och landstingets gemensamma regionförbund Östsam, vilket kommer att avvecklas vid kommande årsskifte.

Detta innebär att det kommer att bli en hel del frågor som aldrig tidigare har behandlats av folkvalda politiker, utan av de politiker som de olika partierna har nominerat efter valresultat i landsting och kommuner. Jag har haft förtroendet att vara delaktig i Östsams arbete som politiker, och jag ser fram mot att alla dessa frågor i framtiden kommer att diskuteras och beslutas om i landstingsfullmäktige. Det är bra att folkvalda politiker får ta det fulla ansvaret för frågorna, och det kommer naturligtvis att ställas andra krav på politiken än vad som görs idag. Det handlar inte längre om endast sjukvård, även om den kommer att ha den ojämförligt största andelen av budgeten.

Det kommer att vara oerhört viktigt hur man hanterar de för landstinget nya frågorna, om det ska bli möjligt att öka det ekonomiska utrymmet för utveckling av sjukvården och villkoren för vårdens medarbetare. Det är företagandet och matchningen på arbetsmarknaden som genererar tillväxt, som i sin tur ger ökade skatteintäkter. Jag kommer att arbeta för att de viktiga frågorna får det utrymme som krävs för att driva utvecklingen åt rätt håll!

Carina Johansson
Folkpartiet liberalerna
Första namn på landstingslistan i valkretsen Mjölby, Boxholm, Ydre, Vadstena, Ödeshög

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar