måndag 1 september 2014

Motion om trafiksäkerhet vid Mjölbys östra infart

Vid förra veckans sammanträde i kommunfullmäktige lämnade Jim Kellander in en motion om att förbättra trafiksäkerheten vid Mjölbys östra infart. Nedan återfinns nu också motionen i sin helhet här i bloggen!


Motion avseende förbättrad trafiksäkerhet vid Mjölby tätorts östra infart

Trafikverket och kommunen har båda ansvar för väghållningen vid den östra infarten. Kommunen ansvarar för delen Linköpingsvägen från påfarten från Mantorp och mot centrum samt för Vetagatan. Trafikverket ansvarar för delen från motorvägen och fram till påfarten från Mantorp och för vägen från Mantorp.

Infarten har två så kallade T-korsningar, som båda utgör risker i trafiken. Jag skulle vilja att Mjölby kommun och Trafikverket gemensamt rådgör om att koppla ihop dessa påfarter till en gemensam korsning där trafiken delas med en cirkulationsplats.

Den som idag kommer från Mantorpshållet har dels halkproblematik och dels vid mörka årstiden risk för bländning att ta hänsyn till. Dessutom är farten ofta högre än de tillåtna 70 km/h. Påfarten från Vetagatan har visserligen något bättre sikt även om det finns olämpligt  placerade vägskyltar, men är ändå vansklig vid tät trafik.

Vidare kan det, om korsningarna sammanbinds, bli en förbättring för cykeltrafiken. Ska man  idag mot exempelvis Skogssjön är det en stor olägenhet att korsa vägen med nuvarande trafiklösning, men det skulle kunna bli väldigt mycket bättre i en framtida lösning.

Om korsningen ska ligga där nuvarande Mantorpsutfarten är eller där Vetagatan idag ansluter får de framtida diskussionerna avgöra.

Jag yrkar:

- att diskussioner initieras med Trafikverket enligt motionens intentioner.

Mjölby den 26 augusti 2014

Jim Kellander
Folkpartiet liberalerna
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar